BACA UYGUNLUK MUAYENELERİ

İç Tesisat Yönetmeliği ve İGDAŞ v.b. gaz dağıtım kurumlarının şartnameleri gereğince işletmelerde kullanılmakta olan gaz yakan cihazlara ait baca sistemlerinin gaz dağıtım şirketi tarafından doğal gaz açılmadan önce kontrol edilerek uygunluğunun raporlanması istenmektedir.
Firmamız Baca Uygunluk Muayenelerini AB-0478-M TURKAK akreditasyonu kapsamı içerisinde gerçekleştirmektedir.
Baca uygunluk muayenelerinde;
· Kurulumun projeye göre yapılıp yapılmadığı,
· Uygulama aşamasında hazırlanan projenin hesap doğrulukları,
· Kurulum sırasında izlenen montaj yöntemlerinin kontrolü,
· Baca sisteminde kullanılan malzemelerin kalitesi ve uygunluğu,
· Dikey ve yatay baca hatlarının kontrolü,
· Kullanılan ısıtıcı sistemin projeye uyumluluğu,
· Baca elemanlarında kurulum kaynaklı hasar kontrolü,
· Tamamlayıcı aksesuar ve baca destek elemanlarının (kelepçe,taşıyıcı,T Modül v.s.) projeye uygunluğu,
· Çevresel Faktörler,
· Baca etiketinin uygunluğu,
· Sızdırmazlık Testi,
· Baca İçi görüntüleme testi,
· 4 Pa Testi,
gibi test ve kontroller yapılarak baca sistemi ilgili standart ve yönetmeliklere göre kontrol edilmektedir. 

İlgili Standartlar:
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği
TS 7363 Doğal Gaz - Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları
TS EN 13384-1 Bacalar - Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları - Bölüm 1: Tek Isıtma Tertibatına Bağlı Bacalar
TS EN 13384-2 Bacalar - Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları - Bölüm 2: Birden Çok Isıtma Tertibatına Bağlı Bacalar
TS EN 13384-3 Bacalar - Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları - Bölüm 3: Bir ısıtma chazına hizmet veren bacalar için diyagramlar ve çizelgelerin oluşturulma metodu
TS EN 15287-1+A1 Bacalar - Bacaların Tasarımı, Montajı ve Hizmete Alınması - Bölüm 1 Oda İle Bütünleşik Olmayan Isıtma Cihazları İçin Bacalar
TS EN 15287-2 Bacalar - Bacaların Tasarımı, Montajı ve Hizmete Alınması - Bölüm 2 Oda İle Bütünleşik Olan Isıtma Cihazları İçin Bacalar

GDG TEST & ÖLCÜM

REFERANSLARIMIZ

deva.jpg
hektas.jpg
albafarma.jpg
abdi-ibrahim.jpg
Adsız3.jpg
validasyon.png
partikülölçümü.jpg
sıcaklıkharitalama.jpg
kalifikasyon.png
biyoteknik.jpg
logo.jpg
zadevital.jpg
acibadem-labcell.jpg
incekaralar.jpg
vilsan.png
farmatek.png
img-logo.png
atabay.jpg
f3481eb300b0e35e94bea26566c94e49.png
arion.jpg
exeltis.jpg
ibrahimethem (1).png